Η NEWFREN ΚΑΙ Η GDS ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015
Η Newfren έχει αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό να πιστοποιήσει τα συστήματα παραγωγής της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Τι είναι το ISO 9001;Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης, για την πιστοποίηση της ποιότητας ενός οργανισμού. Οι ελεγχόμενες απαιτήσεις είναι γενικής φύσης και μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε τύπο οργανισμού. Η τελευταία αναθεώρηση του προτύπου έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015 (ISO 9001:2015). Το ISO 9001 είναι το πρότυπο αναφοράς για όσους θέλουν να υποβάλουν την διαδικασία παραγωγής τους σε έλεγχο της ποιότητας της, ξεκινώντας από τον ορισμό των απαιτήσεων, εκφρασμένων και μη, των πελατών μέχρι και την παρακολούθηση ολόκληρης της διαδικασίας της παραγωγής.
 
Ο πελάτης και η ικανοποίησή του βρίσκονται στο επίκεντρο του ISO 9001. Κάθε δραστηριότητα, κάθε εφαρμογή και παρακολούθηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών, στην πραγματικότητα στοχεύουν στον καθορισμό της μέγιστης ικανοποίησης του τελικού πελάτη-χρήστη.