Η γκάμα προϊόντων της Newfren κατασκευάζεται βάσει των αυστηρότερων υγειονομικών κανονισμών, ασφαλείας και περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας.

Οι μοντέρνες γραμμές παραγωγής πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που αφορούν τον σεβασμό προς το περιβάλλον και προσφέρουν άριστες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας.

Η Newfren S.r.l. είναι πιστοποιημένη με το UNI EN ISO 9001 για το σύστημα ελέγχου παραγωγής και την πιστοποίηση ABE το γερμανικό KBA, για πολλά από τα προϊόντα της.