Διεύθυνση εταιρείας:
Via Sandro Pertini, 1
cap. 10073 Ciriè (Torino)

Τηλέφωνο
 +39 011 9200111

Email:
info@newfren.it
εξυπηρέτηση πελατών:
sales1@newfren.org
sales2@newfren.org

Κλήση βίντεο: