ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ
Το Ιταλικό εργοστάσιο στο Ciriè (TO) βρίσκεται σε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί παραδίδονται και ελέγχονται οι πρώτες ύλες όλων των φάσεων της παραγωγής της Newfren. Επίσης, εκεί γίνεται η αποθήκευση και η διαχείριση του συνόλου του αποθέματος των έτοιμων προϊόντων.Εδώ παράγονται και οι δίσκοι φρένων, καθώς και όλα τα ημιτελή προϊόντα, τα οποία προετοιμάζονται και αποστέλλονται σε εβδομαδιαία βάση στο εργοστάσιο της Τυνησίας, για ολοκλήρωση και συναρμολόγηση.
Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015.

 

 


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΝΙΣΙΑΣ
Το εργοστάσιο παραγωγής στην Τυνησία καλύπτει επιφάνεια 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το εργοστάσιο, αντίστοιχα με το Ιταλικό εργοστάσιο, παραλαμβάνει εβδομαδιαία τις πρώτες ύλες και τα ημιτελή προϊόντα από το Τορίνο, για να τα μετατρέψει σε συσκευασμένο έτοιμο προϊόν, που, με τη σειρά του, αποστέλλεται κάθε εβδομάδα στην Ιταλία.
Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015.