Για να ανταποκριθεί στις πολύ υψηλές καταπονήσεις που υφίστανται οι χαλύβδινοι ενδιάμεσοι δίσκοι σε αυτές τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, η Newfren δημιούργησε έναν μοναδικό και ειδικό θερμικά κατεργασμένο τύπο  χαλύβδινων δίσκων. Οι δίσκοι, εγκεκριμένοι από την FIM, σε συνδυασμό με τους ειδικούς δίσκους TV, εγγυώνται κορυφαία απόδοση.