Για να είναι κάποιος ανταγωνιστικός στην εποχή μας, πρέπει να προσφέρει στην αγορά περισσότερα από εκείνα που αυτή ζητά. Στην εποχή μας, είναι αναγκαίο να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στη σχέση με τον τελικό πελάτη-χρήστη.

Η παραδοσιακή πεποίθηση της Newfren ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτήν την ανάγκη, ότι δηλαδή πρέπει να είναι δεκτική στις απαιτήσεις των μοτοσυκλετιστών, που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της. Αυτό φαίνεται από τον ενθουσιασμό που υπάρχει στη Newfren για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και το διαρκές πρόγραμμα δοκιμών, τόσο στον αυτοκινητόδρομο, όσο και εκτός δρόμου, για τα οποία έχουν στρατολογηθεί και αγωνιζόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες του υψηλότερου διεθνούς επιπέδου.

Αυτά κρατούν τη Newfren σε εγρήγορση, με επακόλουθο τη σταθερή βελτίωση στα ποιοτικά της πρότυπα. Οι διαρκείς επενδύσεις στον Ιταλικό χώρο αποδεικνύει ότι η Newfren αντιμετωπίζει με επιτυχία τον ανταγωνισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομίες χαμηλού κόστους, διατηρώντας και την Ιταλική παράδοση της.

Όλα αυτά συντελούν στο να είναι σήμερα η NEW FREN SRL ένας από τους ηγέτες στην παγκόσμια αγορά των ανταλλακτικών μοτοσυκλετών.