Για να καταφέρει σήμερα μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική πρέπει να προσφέρει κάτι παραπάνω από το να καλύπτει απλά τις ανάγκες της αγοράς. Πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση της επιχείρησης με τον τελικό καταναλωτή.

Αυτή η αρχή έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τα παραδοσιακά πιστεύω της Newfren που είναι δεκτική στις απαιτήσεις των αναβατών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της.

Αυτό γίνεται φανερό στον ενθουσιασμό μας για τη δημιουργία νέων προϊόντων και το διαρκές πρόγραμμα δοκιμών εντός και εκτός δρόμου, για το οποίο δεχόμαστε τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών που συμμετέχουν σε αγώνες του υψηλότερου επιπέδου στον κόσμο.

Έτσι παραμένουμε ενεργοί με συστηματική και συνεχόμενη βελτίωση των ποιοτικών επιπέδων μας. Η διαρκής επένδυση στο εργοστάσιο στην Ιταλία αποδεικνύει ότι η Newfren σκοπεύει να αντιμετωπίσει την απειλή των ανταγωνιστών μας, που κατασκευάζουν προϊόντα σε αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού κόστους, διατηρώντας την ιταλική παράδοση.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι η Newfren S.p.A. διατηρεί την κορυφαία θέση παγκοσμίως στην αγορά ανταλλακτικών μοτοσικλετών after-market.